Hotline: 0915.69.97.69   sales@tdpackage.com   

BAO ĐẤT SẠCH GHÉP MÀNG OPP

Kích thước :40x65 cm
Thành phần : Bao dệt PP được tráng ghép thêm lớp màng OPP .
Công dụng: dùng để đựng đất sạch trong sản xuất nông nghiệp.