Hotline: 0915.69.97.69   sales@tdpackage.com   

“Uy tín – Chất lượng – An toàn - Hiệu quả”

+ Uy tín: Đây là một trong những tiêu chí hàng đầu của TDC, luôn bảo vệ uy tín trong mọi mối quan hệ giao dịch, với đồng nghiệp, khách hàng, đối tác.

+ Chất lượng: Không ngừng đổi mới, mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm, đa dạng mẫu mã đáp ứng nhu cầu khách hàng trong và ngoài nước.

+ An toàn: Tạo một nơi làm việc và sản phẩm đảm bảo cho tất cả các bên liên quan, có trách nhiệm với cộng đồng và thân thiện với môi trường.

+ Hiệu quả: Lao động là nền tảng của sự phát triển, hướng đến mục tiêu “Tinh gọn - Chuyên nghiệp - Sáng tạo - Hiệu quả.”