Hotline: 0915.69.97.69   sales@tdpackage.com   

TẦM NHÌN

Trở thành doanh nghiệp hang đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các loại sản  phẩm bao bì chất lượng cao trong và ngoài nước, trong đó lấy bao bì PP chất lượng cao làm lĩnh vực cốt lõi.

Xây dựng thương hiệu uy tín, nhân văn, phát triển hiệu quả, bền vững.

SỨ MỆNH

Các sản phẩm: cung cấp bao bì chất lượng cao để đóng gói nông sản, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thủy sản xuất khẩu,...

+ Giá: các sản phẩm của TDC có giá cả cạnh  tranh phù hợp với mục đích sử dụng của từng khách hàng.

+ Môi trường làm việc của nhân viên: môi trường làm việc năng động, sang tạo, hưởng thù lao xứng đáng theo kết quả công việc thực hiện.

+ Cộng đồng: góp phần giải quyết việc làm cho các lao động trong tỉnh nhà  nộp ngân sách đầy đủ. Thực hiện công tác an sinh xã hội.