• English
  • Vietnamese
  • Cambodia

General Introduction

Triết lý kinh doanh

Tầm nhìn

Tầm nhìn

TDC mong muốn trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm bao bì chất lượng cao trong và ngoài nước, trong đó lấy bao bì PP chất lượng cao làm lĩnh vực cốt lõi.

Xây dựng thương hiệu uy tín, nhân văn, phát triển hiệu quả, bền vững.

Sứ Mệnh

Sứ Mệnh

Mang lại sự hài lòng đến với khách hàng trong từng sản phẩm và là người bạn đồng hành cùng quý khách hàng, đối tác trong quá trình đưa sản phẩm ra thị trường đến tay người tiêu dùng.

Trong tương lai, TDC hứa hẹn đem đến các dòng sản phẩm chất lượng, an toàn và là thương hiệu cung cấp bao bì chất lượng quen thuộc đối với khách hàng trong và ngoài nước.

Các giá trị cốt lõi giúp chúng tôi hoàn thành sứ mệnh của mình chính là: “Uy tín – Chất lượng – Hiệu quả - An toàn”, TDC vẫn đang không ngừng cải thiện, đổi mới, sáng tạo và phát triển để ghi lại nhiều dấu ấn trong lòng khách hàng.

Các sản phẩm TDC cung cấp bao bì chất lượng cao để đóng gói như: Mía đường, lúa gạo, lúa giống, cà phê, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thủy sản...

Giá Trị Cốt Lõi

Giá Trị Cốt Lõi

Uy tín: Đây là một trong những tiêu chí hàng đầu của TDC, luôn bảo vệ uy tín trong mọi mối quan hệ giao dịch, với đồng nghiệp, khách hàng, đối tác.

Chất lượng: Không ngừng đổi mới, mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm, đa dạng mẫu mã đáp ứng nhu cầu khách hàng trong và ngoài nước.

An toàn: Tạo một nơi làm việc và sản phẩm đảm bảo cho tất cả các bên liên quan, có trách nhiệm với cộng đồng và thân thiện với môi trường.

Hiệu quả: Lao động là nền tảng của sự phát triển, hướng đến mục tiêu “Tinh gọn - Chuyên nghiệp - Sáng tạo - Hiệu quả.”

Vision

Vision

TDC aims to become a leading enterprise in the field of manufacturing and trading high-quality packaging products both in Vietnam and abroad, with PP packaging being the core field.

We strive to build a prestigious and humane brand, and to develop effectively and sustainably.

Mission

Mission

Our mission is to bring satisfaction to customers in each product, and to be a friend to customers and partners in the process of bringing products to the market to consumers.

In the future, TDC promises to bring quality and safe product lines, and to be a familiar brand that provides quality packaging to domestic and foreign customers.

The core values that help us complete our mission are: “Prestige – Quality – Efficiency – Safety”, TDC is still constantly improving, innovating, creating and developing to make a lasting impression in the hearts of customers.

TDC provide high-quality packaging for packaging such as: Sugarcane, rice, rice seed, coffee, fertilizer, animal feed, and aquatic products...

Core Values

Core Values

Prestige: One of the top criteria of TDC, always protecting reputation in all trading relationships, with colleagues, customers and partners.

Quality: Constantly innovating, expanding scale, improving skills and product quality, diversifying models for domestic and foreign customers.

Safety: Create a workplace and products that are safe for all stakeholders, socially responsible and environmentally friendly.

Efficiency: Labour is the foundation of development, aiming at the goal of "Lean - Professional - Creative - Effective."

About us

Dear customers and partners!

On behalf of TRUNG DIEP FOOD PACKAGING CO., LTD, I would like to express my gratitude to our customers and partners for constantly trusting in cooperation and using our services.

It is your trust that is a great foundation in deciding the development and success of TDC in the past time.

Capacity: 50,000,000 bags/year.

ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018

Understanding and awareness of the importance of packaging in the development of product brands and market access. We are constantly innovating, creating and improving skills and technology to provide customers with the best products and services with the motto Prestige - Quality - Safety - Efficiency.

Partners

TRUNG DIEP FOOD PACKAGING CO.,LTD

Điện thoại

Office: Suite 306, 3rd Floor, Moonlight Boulevard Tower, No.510 Kinh Duong Vuong Street, An Lac A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Lorem Ipsum

Factory 1: Lot J8, Street 5, Hai Son Industrial Park (Phase 3 + 4), Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province, Vietnam.

Lorem Ipsum

Factory 2: Lot B3-1,Street 6, Khanh An Industrial Park, Khanh An Commune, U Minh District, Ca Mau Province, Vietnam.

Customers Service

Tel: (+84) 28 6657 3339

Tel: (+84) 272 6.28.32.82

Tel: (+84) 272 628.29.30

Hotline: (+84) 915 69 97 69

Email: sales@tdpackage.com

Contact us
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Copyright © 2023 Tdpackage. All Rights Reserved. Built with Eraweb.